Музичка традиција – уживање за душата

Концерт на проф.д-р Драган Даутовски со сегашни и дипломирани студенти на ФМУ- Скопје. Избор од ороводни и песнопојни мелодии од богатата ризница на македонскиот фолклор.