ТЕХО на православна духовна музика- 2016

25-от  меѓународен хорски фестивал ТЕХО ќе се одржи на 11-12 јуни 2016 година во Тетово и Манастирскиот комплекс во село Лешок. Фестивалот е во знак на одбележување на 1100 годишнината од упокојувањето на македонскиот светител- свети Климент Охридски. Сите хорови учесници се обврзани да исполнат репертоар од православната хорска музика со времетраење од максимум 20

Continue Reading →