Најава за ТЕХО 2016

26-от  меѓународен хорски фестивал ТЕХО ќе се одржи на 10-11 јуни 2017 година.

 

Заинтересираните хорови, за учество на овогодишниот фестивал, своето учество можат да го пријават тука.